About me

My name is Stanislava Karagyozova. What I can say about me is that I am a highly sensitive person who is on its way to find her inner self and in search of its own truths in life has found a number of interesting places, things, and pieces of knowledge.

I decided to make this blog after I’ve realized that I possess photographs from over 200 places in Western Europe.

I will publish mainly information about not so popular tourist destinations, and my blog will by no means be a tourist brochure with instructions for travel, but merely a personal journey (sometimes very chaotic and unorganized) that will unfold how I’ve discovered the world through my two eyes and my additional third one – my camera.

I want to conclude with the following sentence taken from the book „The forty rules of love“, by Elif Shafak because it summarizes my journey and its consequences: “East, west, south or north makes little difference. No matter what your destination, just be sure to make every journey a journey within. If you travel within, you’ll travel the whole wide world and beyond.”

Enjoy with me the beauty that the human brain and hands had created over the centuries.

This is my inner and outer Camino….

Information sources:

Whereas all the photographs, without exception, are made by me, for the historical facts I use the following sources: Wikipedia, the internet sites of the places and the related tourist sites, tourist brochures, some travel guidebooks: “Die Eifel – Kunstreiseführer”, by Walter Pippke and Ida Leinberger; “Eifel – richtig Wandern”, by Klaus Ring; “Reiseführer der Ostkantone in Belgien”, by Jean-Marc Gay and Jan-Marc Huygen, as well as some issues of the magazine „Zwischen Venn und Schneifel“. Оther specific sources will be mentioned in the course of the publication.

Казвам се Станислава Карагьозова. За себе си мога да кажа, че съм силно чувствителна личност, която по пътя към себе си и в търсене на собствените истини в живота откри голям брой интересни места, неща и знания. Реших се да направя този блог (и то не по моя идея) след като установих, че съм събрала снимки от около 200 места в Западна Европа. Ще публикувам информация предимно за не толкова популярни туристически дестинации, като блогът в никакъв случай не е туристическа брошура с упътвания и инструкции за пътуване, а просто едно лично пътуване (понякога доста хаотично и неорганизирано), показващо как аз открих света през моите две очи и допълнителното ми трето – обектива.

Ще завърша с една мисъл, която много точно определи и очерта моето пътуване и последствията от него: “Изток, запад, юг, север – все едно е. Накъдето и да си поел, просто се увери, че всяко пътуване е пътуване навътре в теб. Ако пътуваш навътре към себе си, ще обиколиш надлъж и шир света и ще стигнеш отвъд него.” Шамс от Тебриз от книгата “Любов” на Елиф Шафак.

Насладете се заедно с мен на красотата, която човешкият ум и ръце са създали през вековете! Това е моето вътрешно и външно Kамино…

Източници за текстовете на публикациите:

Докато всички снимки, без изключение, са мое дело, историко-фактологичните данни за обектите съм черпила от: Уикипедия, собствените уебсайтове на местата и свързани с тях туристически сайтове, туристически брошури, няколко пътеводителя – Die Eifel – Kunstreiseführer на издателство Дюмон, Eifel, richtig wandern на издателство Дюмон, Пътеводител на източния кантон, Белгия, изд. Didier Hatier, Люксембург, изд. Марко Поло, както и някои броеве на списанието нa историческото и музейно сдружение “Между Фен и Шнайфел”.